Profectum - har blitt APCOA PARKING

APCOA PARKING Norway har kjøpt Security Park /Profectum. Selskapene har sammenfallende fremtidsplaner og vekstambisjoner, og oppkjøpet fører til at vi i fellesskap kan leveremarkedets beste og mest innovative parkeringsløsninger. Profectum AS ble etablert i 2011 med hovedkontor i Oslo, og vokste raskt til å bli en av bransjens mest innovative og progressive aktører, med spesialitet i å utvikle innovative og bedre parkeringsløsninger. Vårt mål er fremdeles å sikre best mulig utnyttelse av selskapets og oppdragsgivers ressurser, og samtidig oppfylle generelle krav til kvalitet og etikk slik at allmenheten opplever god tilgjengelighet og en velfungerende parkeringsordning. En stor del av vårt konkurransefortrinn er fokus på inhouse teknologiutvikling og patentert teknologi som kommer deg som kunde og sluttbruker til gode. Vi skal ikke følge teknologien, vi skal være driveren bak den. Dette er en del av en bevisst strategi i å utvikle fagområdet parkering til handler om å lage sømløse brukeropplevelser og administrasjon for alle. Strategien er implementert i hele vår organisasjon og er en del av vårt tankesett: Enklere, tryggere og bedre. APCOA PARKING Norge er medlem av bransjeforeningen Norpark og tilknyttet Parkeringsklagenemnda.

Personvern

Vi tar personvern på alvor og vet at våre brukere forventer at produktene vi leverer både er sikre og ivaretar personvernet. For å oppfylle dette benytter vi Innebygd Personvern ved utvikling av våre produkter og tjenester. Vi stiller strenge krav til sikkerhet i våre systemer og vi tilstreber å begrense behandling av personopplysninger.

Les vår personvernerklæring